...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

  bt tiếng anh cơ bản lớp 5

  Kazuha Hatsumono
  Kazuha Hatsumono
  Administrator
  Administrator


  Nữ
  Tổng số bài gửi : 192
  Age : 26
  Đến từ : Lương Sơn Bạc
  Công việc : Thế thiên hành đạo ^^
  Sở thích : Ngắm all Sama
  Trạng Thái : bt tiếng anh cơ bản lớp 5 Thoughtful
  Con thú mà tớ yêu thik nhất là : : bt tiếng anh cơ bản lớp 5 13_35070

  bt tiếng anh cơ bản lớp 5 Empty bt tiếng anh cơ bản lớp 5

  Bài gửi by Kazuha Hatsumono 21/02/09, 07:02 pm

  I/ Viết dạng đúng của những từ trong ngoặc :

  1,
  A.where you(come) from?
  B.I (come) from Tokyo
  A.you (live) in Tokyo?
  B.no.I(not live )in Tokyo.I (live) in Magasaki.
  A.What you (do)?

  2,
  B.I'm an accountant .I (work) for Sony
  A.How often you(travel )to England?
  B.I(not come ) here very often.

  II/ Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống :


  1) There______many animals in the zoo.
  is
  are
  2) There ______ a snake in the window.
  is
  are
  3) There ______ a zebra in the grass.
  is
  are
  4) There ______ lions in the zoo, too.
  is
  are
  5) There ______ many baby lions near their parents.
  is
  are
  6) There ______ a bird next to the tree.
  is
  are
  7) There ______ many monkeys in the trees.
  is
  are
  8) There ______ an elephant in the zoo.
  is
  are
  9) There ______ some water in the lake near the elephants.
  is
  are
  10) There ______ birds in the zoo.
  is
  are
  11) There _______ many people visiting the animals today.
  is
  are
  12) There ______ many children, too.
  is
  are
  13) There ______ a gorilla in the tree.
  is
  are
  14) There ______ some grass under the tree.
  is
  are
  15) There ______ bananas in the tree with the gorilla.
  is
  are
  16) There ______ many birds near the gorilla.
  is
  are
  17) There ______ a rock near the tree.
  is
  are
  18) There ______ many sharks in the aquarium.
  is
  are
  19) There ______ an eel in the aquarium, too.
  is
  are
  20) There ______ lots of water for the fish.
  is
  are
  21) There ______ many animals to see at the zoo.
  is
  are

  III/ Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống :

  1) __________ Sara and Mary your sisters?
  Is
  Are
  Was
  are
  2) Is your husband American?
  No, he is'nt.
  Yes, she is.
  No, he isn't.
  Yes, he was
  3) Are you from Texas?
  No, you aren't.
  Yes, I am. _
  Yes, you are.
  No, he's not.
  4) Grandpa is __________ the park.
  at
  to
  on
  with
  5) Hi! __________ are you today?
  how
  Who
  What
  How
  6) Richard __________ his bicycle.
  is fixing
  is fix
  are fixing
  is fixed
  7) She's washing the __________.
  TV
  dishes
  movie
  her book
  8) __________ you spell that?
  Do
  How to
  How do
  does
  9) My husband is __________ Lee.
  Mrs.
  Mr
  Ms.
  Mr.
  10) Hello, Steve! __________ is Jackie.
  These
  This
  I
  You

   Hôm nay: 27/05/24, 04:44 am